Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij o projekcie kliknij


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-30 styczeń 2008 r.

28 stycznia 2008 (poniedziałek) – Augustów
Hotel "Warszawa". w Augustowie ul. Zdrojowa 1


Modele terapii, rehabilitacji i wsparcia środowiskowego
Moderator: Leszek Sagadyn

09.00 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji
10.15 Model lokalnego systemu wsparcia w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego – dr med. Katarzyna Prot-Klinger, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
11.00 Rehabilitacja psychiatryczna a wsparcie środowiskowe – dr Joanna Waniek, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
11.45 Osobiste doświadczenie korzyści płynących ze wsparcia środowiskowego, beneficjent projektu
12.00 Rola psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta i kapłana w kontakcie z człowiekiem zaburzonym psychicznie – dr med. Maria Golczyńska, Instytut Psychiatrii i Neurologii
12.45 Przerwa kawowa
13.10 Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – dr med. Anna Serafin, kierownik MORS w Zagórzu k/Warszawy
14.00 Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię – dr med. Jolanta Chojnacka-Wójtowicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
14.45 Przerwa obiadowa
16.00 Warsztaty:
1) Asystent osoby niepełnosprawnej, opis modelu pracy. Profil zawodowy asystenta – Prowadzenie: - Wojciech Wasilewski, koordynator pracy asystentów w projekcie PRR A0340 d2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku; przedstawiciel asystentów zatrudnionych w projekcie
2) Profilaktyka, oddziaływanie na młodzież i różne grupy zawodowe - Małgorzata Osowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, Elżbieta Gaczkowska, Teresa Sawicka, Dorota Zakrzewska, SP SPZOZ w Suwałkach
3) Modele wsparcia środowiskowego realizowane w ramach Partnerstwa, Barbara Wierzbicka - SISG Augustów, Justyna Chalecka - Stowarzyszenie NADZIEJA
4) Wsparcie rodzin, Ewa Tabak – SP SPZOZ Suwałki
Krótka sesja podsumowująca warsztaty, prezentacja filmu – opracowania multimedialnego ukazującego drogę beneficjentów w projekcie
18.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
19.00 Kolacja – wspólne grillowanie na świeżym powietrzu

29 stycznia 2008 (wtorek) – Augustów
Hotel "Warszawa". w Augustowie ul. Zdrojowa 1Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie jako sposób na powrót do zdrowia
Moderator: Stanisław Dziemian


09.00 Instrumenty polityki społecznej prowadzące do zatrudnienia osób po kryzysach psychicznych - Krystyna Wyrwicka, wicedyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
09.45 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wszystkim się opłaca, korzyści dla zatrudnionego i pracodawcy – Anna Grzelecka, przedstawiciel PFRON Warszawa
10.30 Pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, przykład zakładu aktywności zawodowej – Agnieszka Lewonowska-Banach, kierownik pensjonatu, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz doświadczenia projektu EQUAL
11.30 Przerwa kawowa
12.00 Aktywizacja społeczna i zawodowa na przykładzie spółdzielni socjalnych - Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań
13.15 Ośrodek Gospodarki Społecznej w Jedliczach k/Łodzi, doświadczenia projektu EQUAL – Marzena Bednarkiewicz, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi
14.00 Czy przedsiębiorstwo społeczne może stać się „krainą akceptacji” dla osób chorujących psychicznie - Elżbieta Gołębiewska, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Warszawa
14.40 Osobiste doświadczenie od choroby do pracy, Beneficjent projektu EQUAL
15.00 Zatrudnienie beneficjentów – doświadczenia projektu EQUAL i rozwiązania na przyszłość – przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjnego Maniówka, Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, zatrudnienie w strukturze stowarzyszenia SISG Augustów
15.30 Obiad - Zakończenie drugiego dnia konferencji


30 stycznia 2008 (środa) - Suwałki
Klub Garnizonowy w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 40Okrągły Stół na rzecz lokalnego programu zdrowia psychicznego
Moderator: Leszek Sagadyn


10.00 Lokalne porozumienie na rzecz opieki psychiatrycznej – na przykładzie miasta i powiatu Wieliczka - Lech Pankiewicz, Pełnomocnik Starosty Wielickiego ds. Polityki Społecznej i Zdrowia
10.30 Środowiskowy model opieki psychiatrycznej – Krzysztof Banach, Kierownik ŚDS, sekretarz małopolskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
11.00 Co jest możliwe, a czego brakuje w społeczności lokalnej aby zbudować lokalny system opieki środowiskowej i wsparcia zawodowego, Dyskusja panelowa.
Udział biorą:
Lech Pankiewicz
Leszek Sagadyn, psycholog, psychoterapeuta
Marszałek Województwa Podlaskiego
Szczepan Ołdakowski, Starosta Suwalski
Przedstawiciel PUP
Przedstawiciel beneficjentów
Przedstawiciele instytucji lokalnych
12.00 Lokalny System Współdziałania Partnerów jako przykład środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej - Stanisław Dziemian, kierownik projektu PRR A0340d2, dyrektor PCPR w Suwałkach
12.45 Uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego na rzecz współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu opieki psychiatrycznej – Lokalnego Współdziałania Partnerów
12.50 Wystąpienia zaproszonych gości
13.00 Wspólny lunch, obsługa cateringowa: SISG Augustów.
Zakończenie trzeciego dnia konferencji.

program konferencji | dzień 1 |dzień 2 | dzień 3 | galeria | filmy


Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij