o projekcie

     ORGANIZATORZY

Starostwo Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
w Suwałkach im. Króla Zygmunta Augusta
 

 

Konferencja
POWRÓT DO RÓL SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
 

Modele rehabilitacji i zatrudnienia osób po kryzysie psychicznym w środowisku lokalnym

 

Augustów, Suwałki 28 - 30 stycznia 2008 r.

 

Konferencja odbywa się w ramach

 

Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej A0340 d2

 

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL