Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij o projekcie kliknij


 

 

 

 

 

 

 

 


Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie jako sposób na powrót do zdrowia

29 stycznia 2008 (wtorek) – Augustów
Hotel "Warszawa". w Augustowie ul. Zdrojowa 1

powiększ Moderator: Stanisław Dziemian  
powiększ

09.00 Instrumenty polityki społecznej prowadzące do zatrudnienia osób po kryzysach psychicznych - Krystyna Wyrwicka, wicedyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 

powiększ

09.45 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych wszystkim się opłaca, korzyści dla zatrudnionego i pracodawcy – Anna Grzelecka, przedstawiciel PFRON Warszawa

powiększ

10.30 Pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, przykład zakładu aktywności zawodowej – Agnieszka Lewonowska-Banach, kierownik pensjonatu, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz doświadczenia projektu EQUAL

 

11.30 Przerwa kawowa

 
powiększ

12.00 Aktywizacja społeczna i zawodowa na przykładzie spółdzielni socjalnych - Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA, Poznań

powiększ

13.15 Ośrodek Gospodarki Społecznej w Jedliczach k/Łodzi, doświadczenia projektu EQUAL – Marzena Bednarkiewicz, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi

powiększ

14.00 Czy przedsiębiorstwo społeczne może stać się „krainą akceptacji” dla osób chorujących psychicznie - Elżbieta Gołębiewska, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Warszawa

 

14.40 Osobiste doświadczenie od choroby do pracy, Beneficjent projektu EQUAL

 
powiększ

powiększ

powiększ

15.00 Zatrudnienie beneficjentów – doświadczenia projektu EQUAL i rozwiązania na przyszłość

Hanna Borys-Maluchnik - Ośrodek Rehabilitacyjny Maniówka,

Wojciech Wasilewski - Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku,

Krzysztof Anuszkiewicz - Zatrudnienie w strukturze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie

 
 

15.30 Obiad - Zakończenie drugiego dnia konferencji

 

program konferencji | dzień 1 |dzień 2 | dzień 3 | galeria | filmy


Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij