Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij o projekcie kliknij


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modele terapii, rehabilitacji i wsparcia środowiskowego

28 stycznia 2008 (poniedziałek) – Augustów
Hotel "Warszawa". w Augustowie ul. Zdrojowa 1

powiększ Moderator: Leszek Sagadyn  
 

09.00 Rejestracja uczestników

 
 

10.00 Otwarcie konferencji

 

powiększ

10.15 Model lokalnego systemu wsparcia w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego – dr med. Katarzyna Prot-Klinger, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

powiększ

11.00 Rehabilitacja psychiatryczna a wsparcie środowiskowe – dr Joanna Waniek, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

11.45 Osobiste doświadczenie korzyści płynących ze wsparcia środowiskowego, beneficjent projektu

 

powiększ

12.00 Rola psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta i kapłana w kontakcie z człowiekiem zaburzonym psychicznie – dr med. Maria Golczyńska, Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

12.45 Przerwa kawowa

 

powiększ

powiększ

13.10 Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – dr med. Anna Serafin, kierownik MORS w Zagórzu k/Warszawy, Zofia Ananicz, kierownik biura projektu Progres
 

powiększ

14.00 Model pracy z młodymi pacjentami chorymi na schizofrenię – dr med. Jolanta Chojnacka-Wójtowicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

14.45 Przerwa obiadowa

 
 

16.00 Warsztaty:

 
powiększ

1) Asystent osoby niepełnosprawnej, opis modelu pracy. Profil zawodowy asystenta – Prowadzenie: - Wojciech Wasilewski, koordynator pracy asystentów w projekcie PRR A0340 d2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku; przedstawiciel asystentów zatrudnionych w projekcie

powiększ

powiększ

2) Profilaktyka, oddziaływanie na młodzież i różne grupy zawodowe - Małgorzata Osowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, Elżbieta Gaczkowska, Teresa Sawicka, Dorota Zakrzewska, SP SPZOZ w Suwałkach

powiększ

powiększ

3) Modele wsparcia środowiskowego realizowane w ramach Partnerstwa, Barbara Wierzbicka - SISG Augustów, Justyna Chalecka - Stowarzyszenie NADZIEJA

 
powiększ

4) Wsparcie rodzin, Ewa Tabak – SP SPZOZ Suwałki
Krótka sesja podsumowująca warsztaty, prezentacja filmu – opracowania multimedialnego ukazującego drogę beneficjentów w projekcie

 
 

18.30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 
 

19.00 Kolacja – wspólne grillowanie na świeżym powietrzu

 

program konferencji | dzień 1 |dzień 2 | dzień 3 | galeria | filmy


Starostwo Powiatowe w Suwałkach kliknij SISG kliknij