SISG Augustów :: Projekt - Pracownia Marzeń
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 21:10 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Pracownia Marzeń :

rozmiar czcionki A A A

od 01.06 do 30.09 2015 roku

W okresie od 1 czerwca do 30 września 2015 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance asze Stowarzyszenie realizowało projekt pt. „Pracownia Marzeń”. Zadanie polegało na podjęciu działań zmierzających do rewitalizacji budynku gospodarczego, wolnostojącego obok dawnego budynku szkoły w Kuriance, które w przyszłości umożliwiłyby utworzenie tam Pracowni Stolarsko Technicznej. Dotychczas ten budynek nie był wykorzystany. Poprzednio były tam toalety. Niewielka część budynku jest wykorzystywana przez OSP na magazynek podręczny. Działanie zmierzało do zapewnienia możliwości zatrudnienia socjalnego osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej, które potrzebują zaplecza technicznego do swoich działań. Są to przeważnie mężczyźni, często zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień, dla których proste prace związane z obróbką drobnych elementów drewnianych czy też inne techniczne prace są najlepszym sposobem aktywizacji zawodowej. Działanie przyczyniło się także do stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć z rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które korzystają z Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. Ojca Pio w Kuriance. Adresatami zadania były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, w tym niepełnosprawne, korzystające z rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. Zadanie było dofinansowane ze środków Gminy Lipsk w ramach zadania publicznego pod nazwą Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dzięki dotacji możliwy był zakup materiałów budowlanych, wykończeniowych typu zaprawa, farby, szpachle, cement, a także zakup drewna do naprawy elementów drewnianych budynku (futryny, okien, drzwi). Oprócz napraw, uzupełnień ubytków, zostały wykonane także nowe drzwi zewnętrzne. Wszystkie prace wykończeniowe, budowlane zostały wykonane przez uczestników Centrum Integracji Społecznej we własnym zakresie w ramach zajęć z aktywizacji zawodowej.


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 865 ] [zgłoś Uwagę]