SISG Augustów :: Projekt - Ośrodek Wsparcia - Kurianka
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 20:16 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Ośrodek Wsparcia - Kurianka :

rozmiar czcionki A A A

(01.09.2011 r. do 31.08.2013)

Ruszył projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Cel główny projektu :Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele  szczegółowe:

  • włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej
  • zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych
  • rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym
  • usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji
  • utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska

Zapraszamy na strone powstałą w ramach projektu www.ors.sisg.org.pl


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4128 ] [zgłoś Uwagę]