SISG Augustów :: Projekt - Czas dla rodziców- efekty dla dziecka
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 21:40 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Czas dla rodziców- efekty dla dziecka :

rozmiar czcionki A A A

„ Czas dla rodziców- efekty dla dziecka” realizowany w ramach konkursu 2 zadanie 3 dofinansowanego przez PFRON.

Zadanie polega na kompleksowej pracy nad rodziną skierowaną do 2 grup uczestników zajęć w Kuriance i w Piszu, ich rodziców, bądź rodzeństwa, opartej na wspieraniu oraz wyposażeniu w kompetencje i zasady niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Działania dotyczą pracy nad 15 osobową grupą najbliższych członków rodzin niepełnosprawnych przez 6 miesięcy w celu pozyskania ich jako partnerów we wspieraniu rozwoju swoich najbliższych, rozumienia ich problemów i współdziałania ze specjalistami w Ośrodku Rehabilitacyjno- Szkoleniowym w Kuriance oraz 8 osobową grupą członków rodzin po kryzysie psychicznym z Pisza.

Praktycznym działaniem rozpoczynającym projekt w Kuriance był integracyjny rejs żeglarski po Jeziorze Rajgrodzkim i weekendowy pobyt w Ośrodku Żeglarskim w Rajgrodzie. Zajęcia dla rodziców poprzez spotkania ze specjalistami ( psycholog, logopeda, doradca zawodowy, duszpasterz) realizowane są w listopadzie i grudniu.

Mają one na celu zmianę myślenia od koncentracji na deficytach i zależności od opieki innych do poszukiwania zasobów umożliwiających pokonywanie trudności i osiąganie niezależności, jak też edukowanie rodziców o przyczynach zaburzonego funkcjonowania, sposobach i umiejętnościach radzenia z tymi problemami.

Poza tym w dniach 9-10-11 grudnia odbyła się wycieczka do ośrodków zatrudniających osoby niepełnosprawne i po kryzysie psychicznym w okolice Krakowa( Pensjonat Cogito w Krakowie, ZAZ w Rymanowie).Odwiedziliśmy również Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjne w Stróżach im. Św. Ojca Pio prowadzone przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. W wycieczce uczestniczyli rodzice osób niepełnosprawnych z ośrodka w Kuriance i Piszu, wolontariusze oraz kilku terapeutów, którzy wspierali i uatrakcyjniali pobyt , organizując odpowiednio czas.

Zakładamy , iż realizacja zadań zmieni sytuację rodziców biorących udział w projekcie , gdyż zmieni sytuację rodziców biorących udział w projekcie, gdyż będą mieli inne spojrzenie na swoje dziecko, zauważą w nim człowieka i jego cechy pozytywne, a nie jak dotychczas niepełnosprawność, która izolowała ich od reszty społeczeństwa dając poczucie bycia gorszym.

100_5512.jpg100_5465.jpg100_5467.jpg100_5466.jpg100_5513.jpg100_5468.jpg
Foto album: warsztaty psychologiem

100_5515.jpg100_5514.jpg100_5516.jpg100_5517.jpg
Foto album: zajęcia z logopedą

100_5621.jpg100_5636.jpg100_5634.jpg100_5633.jpg100_5632.jpg100_5637.jpg100_5631.jpg
Foto album: konferencja z duszpasterzem

100_5638.jpg100_5626.jpg100_5639.jpg100_5627.jpg100_5623.jpg100_5625.jpg100_5622.jpg100_5629.jpg100_5624.jpg100_5628.jpg100_5630.jpg100_5640.jpg
Foto album: konferencja z rodzicami osób niepełnosprawnych

41.jpg33.jpg9.jpg67.jpg43.jpg20.jpg13.jpg18.jpg1.jpg46.jpg66.jpg55.jpg34.jpg36.jpg31.jpg65.jpg45.jpg27.jpg63.jpg14.jpg25.jpg47.jpg54.jpg37.jpg39.jpg62.jpg24.jpg30.jpg42.jpg11.jpg16.jpg21.jpg60.jpg53.jpg12.jpg40.jpg4.jpg61.jpg49.jpg6.jpg44.jpg22.jpg26.jpg8.jpg32.jpg58.jpg48.jpg15.jpg29.jpg50.jpg57.jpg59.jpg7.jpg56.jpg52.jpg69.jpg5.jpg68.jpg35.jpg64.jpg3.jpg19.jpg2.jpg28.jpg51.jpg23.jpg
Foto album

Zadanie jest realizowane jest w ramach konkursu 2 zadanie 3
współfinansowane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4225 ] [zgłoś Uwagę]