SISG Augustów :: Projekt - „Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy”
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 20:43 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

„Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy” :

rozmiar czcionki A A A

(01.02.2010- 31.08.2011)

„Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy”

Od 01.02.2010 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta z Augustowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Adelfi z Ełku oraz Urzędem Miasta w Ełku rozpoczęło realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Realizacja projektu potrwa do 31.08.2011.

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 20-tu kobiet i 5-ciu mężczyzn (w tym min. 50% w wieku 45+) z powiatu ełckiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel główny ma być osiągnięty poprzez cele szczegółowe, czyli:

  • wypracowanie modelu działalności, współpracy i wsparcia na rzecz prowadzenia Centrum Integracji Społecznej po zakończeniu finansowania z POKL oraz wprowadzenie tego modelu w ostatnim etapie realizacji projektu
  • objęcie uczestników aktywizacją społeczno-zawodową w Centrum Integracji Społecznej
  • pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych lub innej aktywności zawodowej uczestnikom CIS.

W ramach zadań składających się na realizację projektu do końca kwietnia 2010, zostanie złożony wniosek o Status CIS do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W kwietniu rozpoczną się konsultacje z przedstawicielami instytucji i organizacji, które mogą kierować uczestników do CIS. Wyłoniony zostanie zespół 5-ciu ekspertów, który wraz z przedstawicielami instytucji otoczenia społecznego (od 5-ciu do 15-tu osób) ma wypracować model działania CIS tak, aby po zakończeniu projektu mógł płynnie przejść w samofinansowanie bez wsparcia POKL. Projekt przewiduje wizytę studyjną zespołu ekspertów w istniejącym CIS w Polsce.

Rekrutacja uczestników CIS, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. prowadzona będzie przy pomocy instytucji otoczenia społecznego. Mogą to być: zakłady lecznictwa odwykowego, powiatowe centrum pomocy rodzinie, powiatowy urząd pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, kluby integracji społecznej i inne instytucje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Potencjalny uczestnik będzie mógł również zgłosić się sam.

Nabór grupy docelowej odbędzie się w lipcu 2010, a informacja o nim znajdzie się m.in. na stronie internetowej CIS i podmiotów działających w partnerstwie. Szczegółowe informacje o miejscu przyjmowania zgłoszeń, regulaminie rekrutacji i innych istotnych warunkach zostaną zamieszczone na stronie internetowej CIS.


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 5297 ] [zgłoś Uwagę]