SISG Augustów :: Projekt - VII Augustowskie Dni Rodziny 2005
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 22:40 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

VII Augustowskie Dni Rodziny 2005 :

rozmiar czcionki A A A

(od 25.05.2005 do 17.06.2005)

"VII Augustowskie Dni Rodziny"

Większość z zakładanych w projekcie celów została zrealizowana. Działania były z założenia nastawione na promowanie wartości rodziny, budzenie wrażliwości dzieci i młodzieży, pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości cenionych przez młodego człowieka, kształcenie potrzeby twórczej, zdrowej rywalizacji (konkursy: „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty”, „Portret sercem malowany”, „Historia mojej rodziny”, bajka „O rybaku i złotej rybce”), ukazywanie szacunku dla życia i rodziny, osób słabszych, niepełnosprawnych („program „Serce Matki” przygotowany przez osoby niepełnosprawne”), ukazywanie zdrowych form aktywnego spędzania czasu i szlachetnej rywalizacji (turniej drużyn podwórkowych TRIO BASKET), promowanie ponadczasowych wartości, pracy nad sobą, sposobów szukania radości i sensu życia (strona internetowa www.dobrespotkania.pl), promowanie innych form aktywności młodego człowieka, budzenie wrażliwości na potrzeby innych (Spotkanie Wolontariuszy)

W ramach VII Augustowskich Dni Rodziny udało się zrealizować następujące działania:

  1. przedstawienie „Bajka o Rybaku i Złotej Rybce” w wykonaniu dzieci z Fundacji Cordis”,
  2. Turniej Drużyn Podwórkowych TRIO BASKET zorganizowany przez grupę Dobre Spotkania działająca przy parafii Św. Rodziny,
  3. SERCE MATKI – wiersze i piosenki dla Mamy przygotowane przez uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS,
  4. Trzy konkursy: literacki „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty”, plastyczny: „Portret sercem malowany” – oba dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu augustowskiego oraz literacki „Historia mojej rodziny wpisana w historię regionu, kraju...” – dla osób dorosłych,
  5. Spotkanie w Miejskim Domu Kultury przygotowane w oparciu o teksty nadesłane na konkurs literacki „Fraszki i poematy dla Mamy i Taty” połączone z wystawą pokonkursową „Portret sercem malowany”
  6. „Stąd wyrastam” – literackie wspomnienia o domu rodzinnym przygotowane przez młodzież I LO połączone z podsumowaniem konkursu „Historia mojej rodziny”,
  7. Utworzenie strony internetowe www.dobrestpotkania.pl
  8. Spotkanie Wolontariuszy, które odbyło się 17.06.2005 r. skupiające młodzież aktywną w wolontariacie, a także opiekunów szkolnych grup wolontariatu z terenu Augustowa

Nie wszystkie pierwotnie zaplanowane w ofercie zadania udało się zrealizować, m.in. warsztatu KLANZY dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz badań lekarzy specjalistów. Spowodowane to było m.in. zmniejszeniem planowanego budżetu. Jedno ze spotkań planowanych w programie Dni – „Zachwycić się ojcostwem” nie doszło do skutku z powodu niskiej frekwencji. W zamian udało się zrealizować inne działania, promujące wartościowe postawy wśród ludzi młodych jak choćby utworzenie strony internetowej i zorganizowanie Spotkania Wolontariuszy.

9.jpg13.jpg1.jpg11.jpg12.jpg4.jpg6.jpg10.jpg8.jpg7.jpg3.jpg2.jpg
Foto album


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4162 ] [zgłoś Uwagę]