SISG Augustów :: Projekt - Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 21:43 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo :

rozmiar czcionki A A AZałożenia ogólne

Projekt kierowany jest do społeczeństwa powiatów północnowschodniej Polski, w których nie jest prowadzone doradztwo prawne i obywatelskie w nieodpłatnej formie, co dla wielu osób rekrutujących się z nisko uposażonych warstw społecznych bardzo utrudnia, a czasem uniemożliwia korzystanie z doradztwa prawniczego. Ponadto obserwuje się niską świadomość przysługujących praw oraz możliwości i umiejętności korzystania z nich, szczególnie wśród osób nisko wykształconych, z terenów wiejskich i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych subiektywnej oceny respondentów (z terenów objetych projektem) ze znajomości przysługujących im praw tylko 4% deklarowało ich znajomość na poziomie zadowalającym, a 6 % deklarowało wiedzę o możliwościach skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego i obywatelskiego. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie zwiększenia dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocji i informacji o tychże usługach oraz upowszechnienia wiedzy z dziedzin, jakie obejmuje zakres doradztwa.

Więcej można dowiedzieć się na stronie poradnictwo.sisg.org.pl


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4767 ] [zgłoś Uwagę]