SISG Augustów :: Projekt - Jestem Inny ...?
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 21:16 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Jestem Inny ...? :

rozmiar czcionki A A A

( sierpień – październik 2008 )

przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność” w ramach priorytetu: inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność dofinansowany jest z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.


Celem projektu strategicznym jest zwiększenie poziomu akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Lipsk, zmiana stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Cele szczegółowe:


  1. Pokazanie społeczności lokalnej, iż wartość i godność człowieka nie zależy od jego kondycji lub ograniczeń intelektualnych i fizycznych. Wzrost poszanowania odrębności każdego człowieka i szacunku dla innych.
  2. Praktyczne ukazanie potencjałów i możliwości  twórczych osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zajęcia praktyczne w pracowniach rękodzieła, wystawę, koncert, a także spotkania psychologa z rodzicami.
  3. Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej poprzez pracownie, spotkania integracyjne oraz publiczne pokazywanie ich dorobku twórczego.
  4. Aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, „wyciagnięcie ich z domów”, a poprzez to przygotowanie „gruntu” pod stały ośrodek rehabilitacyjny dla mieszkańców terenów wiejskich. Pracownie powstałe w tym projekcie będą pierwszym elementem ośrodka, który będzie szansą na rozwój osób wykluczonych społecznie.
  5. Dostarczenie rodzinom praktycznej wiedzy psychologicznej na temat możliwości rozwoju, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres działań w projekcie obejmuje teren gminy Lipsk i okolicznych miejscowości.


Grupa docelowa charakteryzuje się  niepełnosprawnością intelektualną, bądź fizyczną, w wieku powyżej 16 roku życia zamieszkujących w rodzinach na terenie wsi i okolic Kurhanki, gminy Lipsk, powiatu augustowskiego, województwa podlaskiego. Jest to grupa 25 osób, są to osoby bezrobotne, wycofane społecznie ze względu na niepełnosprawność.


W ramach projektu powstała pracownia rękodzieła, zajęcia miały charakter warsztatów twórczych, opartych na realizacji rozwoju ukrytych zdolności plastycznych i rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych pod okiem instruktorów, techniki plastyczne i rękodzielnicze: haft, tkactwo, batik, plastyka (malarstwo, sztuka zdobnicza), rzeźba i fotografia w formie dziennych zajęć warsztatowych. W celu lepszego rozeznania świadomości twórczej uczestników odbyły się wyjazdy do Ośrodków Kultury do Torunia. W ramach projektu powstała pracownia batiku, która również jest jednym z pierwszych elementów ośrodka rehabilitacji. Zorganizowane zostały zajęcia z psychologiem dla rodziców osób uczestniczących w warsztatach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat możliwości rozwoju, edukacji, a także sposobów codziennego postępowania z osobą zaburzoną psychicznie. Po zakończeniu zajęć warsztatowych zorganizowany został FESTYN KOCHAJ ŻYCIE, w ramach którego pokazane zostały prace uczestników (wernisaż), wystawa zdjęć wykonanych podczas zajęć fotograficznych. W festynie udział wzięło duże grono osób niepełnosprawnych, rodzin, mieszkańców gminy, władz samorządowych, młodzieży. Ta forma aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Lipsk była innowacyjna. Przeprowadzone działania przyniosły oczekiwane rezultaty, a założone cele zostały osiągnięte.

100_2951.jpgdsc02571.jpg100_2438.jpg100_2944.jpgimg_0812.jpg000_0014.jpgdsc02584.jpgkrysia_081.jpgdsc02609.jpgkrysia_088.jpgdsc02583.jpgdsc02597.jpgdsc02605.jpg100_2943.jpgdsc02599.jpg100_2453.jpg100_2941.jpgkrysia_084.jpg000_0032.jpgdsc02579.jpg100_2940.jpg
Foto album: Warsztaty

00150027.jpg00160034.jpg00150001.jpg00150013.jpg00150002.jpg00160030.jpg00150020.jpgdscf1544.jpgdscf1549.jpg00150006.jpg00150024.jpg00150031.jpg00150012.jpg00150021.jpg00150030.jpg
Foto album: Prace uczestników

dscf1343.jpgdscf1403.jpgdscf1476.jpg100_2620.jpgdscf1293.jpgdscf1410.jpg100_2599.jpg100_2593.jpgdscf1281.jpgdscf1392.jpgdscf1495.jpgdscf1481.jpgdscf1461.jpg100_2607.jpgdscf1300.jpgdscf1363.jpgdscf1284.jpg
Foto album

dscf0926.jpgdscf0965.jpgdscf0962.jpgdscf0922.jpgdscf0940.jpgdscf0932.jpgdscf0903.jpgdscf0927.jpgdscf0937.jpg
Foto album: Ognisko


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4048 ] [zgłoś Uwagę]