SISG Augustów :: Projekt - Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 22:39 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :

rozmiar czcionki A A A

O projekcie

Geneza projektu "Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" wywodzi się z doświadczeń zebranych podczas realizacji szeregu projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Analiza charakterystyki województwa podlaskiego pod względem aktywności w zakresie ekonomii społecznej pokazała ogromną konieczność interwencji w tych obszarach.

Celem projektu jest promocja oraz wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi w zakresie ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • rozwijanie instytucji ekonomii społecznej
  • eliminowanie barier (organizacyjnych, prawnych, psychologicznych), na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
  • promocja instrumentów aktywnej integracji
  • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej - dostarczenie wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
  • promocja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do: podmiotów sektora ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamierzających podjąć działalność w obszarze ekonomii społecznej.

W projekcie przewidziane są: cykle szkoleniowe dla kierownictwa i pracowników powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Osoby indywidualne oraz instytucje zainteresowane podjęciem działalności w obszarze pomocy społecznej mogą korzystać z usług punktu informacyjnego działającego w siedzibie ośrodka oraz z pomocy indywidualnego doradcy.

W trakcie trwania projektu realizowana jest akcja promocyjna na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.


Filmy z konferencji:

Krzysztof Anuszkiewicz i Grzegorz Stachurski, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Augustowie- goście Radia 5Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4862 ] [zgłoś Uwagę]