SISG Augustów :: Projekt - Spróbujmy Sami
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 20:48 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Spróbujmy Sami :

rozmiar czcionki A A A

(lipiec – grudzień 2007)

Spróbujmy Sami

Celem projektu było umożliwienie osobom z zaburzeniami  psychicznymi godnego życia w społeczności lokalnej poprzez aktywizację zawodową.

W ramach projektu została opracowana koncepcja działania firmy społecznej w strukturach stowarzyszenia:
- Opracowano zespołowo mapy myśli dotyczące zakresu działalności przedsiębiorstwa społecznego koncepcji organizacyjnej firmy.
- Na podstawie tych koncepcji został opracowany biznesplan przedsiębiorstwa, W ramach pisania biznesplanu analizowany był rynek pod kontem wprowadzania produktów na rynek.
- Biznesplan  został oceniony przez jednego eksperta zewnętrznego.
- W projekcie konsultowaliśmy naszą koncepcję z ekspertem w zakresie prawa pracy, bhp oraz z księgową.

Beneficjenci uczestniczyli w tworzeniu koncepcji działalności przedsiębiorstwa oraz obsłudze cateringowej zakończenia jednego z projektów realizowanych w Stowarzyszeniu.
Trzech beneficjentów uczestniczyło w 100 godzinnym szkoleniu gastronomicznym. Szkolenie było realizowane i finansowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu EQUAL Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej.
Cześć osób uczestniczyło w obsłudze cateringowej projektu

Działalność przedsiębiorstwa zostanie rozpoczęta w momencie w którym Powiatowy Urząd Pracy otrzyma środki na przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponieważ w Biznesplanie określono, iż pierwszy etap finansowania zatrudnienia w działalności przedsiębiorstwa będzie pokryta z funduszu pracy jako przygotowanie zawodowe.

images/partners/fio

Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 3943 ] [zgłoś Uwagę]