SISG Augustów :: Projekt - DAMY RADĘ
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 22:16 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

DAMY RADĘ :

rozmiar czcionki A A A

(01.01.- 10.10.2007)
Obrazek Obrazek

Realizacja projektu trwała od stycznia do września 2007 r. i składała się z 3 sesji szkoleniowych, łącznie dla 60 osób. Działania adresowane były do osób, które pozostawały bez pracy i były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres minimum 24 miesiące.

Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób z grup szczególnego ryzyka.

Uczestnicy projektu przeszli cykl szkoleń z planowania kariery, kreatywności, pisania projektów, funkcjonowania trzeciego sektora, spółdzielni socjalnych, oraz nauki wykorzystania nowych technologii - komputera i Internetu.

W ramach projektu z każdym uczestnikiem pracowali indywidualnie psycholog, doradca zawodowy oraz indywidualny doradca – Konsultant Indywidualnego Planu Działania (IPD), który w drugim etapie pomógł wybrać jeden z dwóch kierunków dalszego szkolenia: jak założyć spółdzielnię socjalną lub jak skutecznie poszukiwać pracy- także w sektorze pozarządowym. Projekt „Damy Radę” realizowany był w ramach Działania 1.5 SPO RZL, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Filmy:

Obiektyw - reportaż TVP3img_1495.jpgdscf8353.jpgdscf7465.jpgimg_1490.jpgdsc04021.jpgdscf7523.jpg1.jpgdscf7503.jpgdsc04019.jpgdsc04032.jpgdsc04187.jpgdscf8374.jpgdscf8274.jpgimg_1502.jpgdsc04199.jpgdscf8277.jpgdscf7460.jpgimg_1432.jpgdscf7528.jpgdscf8407.jpgdscf7463.jpgdsc04015.jpgdsc04185.jpgimg_1421.jpgdscf7502.jpgdsc04047.jpgimg_1483.jpgimg_1475.jpgdscf8377.jpgdr.jpgdscf7497.jpgdsc04050.jpgdscf8349.jpgdscf8360.jpgdscf7469.jpgdscf8354.jpgdsc04014.jpgimg_1496.jpgdscf8276.jpgdscf8348.jpg
Foto album

images/partners/ue images/partners/efs


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4498 ] [zgłoś Uwagę]