SISG Augustów :: Projekt - KOLOR NADZIEI
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

05 Października 2022, 1:10 Imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

KOLOR NADZIEI :

rozmiar czcionki A A A

(8-10.2006)

KOLOR NADZIEI – partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Celem projektu było opracowanie koncepcji Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska, projektu przebudowy budynku byłej szkoły, stworzenie dokumentacji technicznej, pozyskanie partnerów oraz opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej jako najważniejszego elementu Centrum. Rezultatem projektu było zbudowanie Partnerstwa, uzyskanie pozytywnej opinii społeczności lokalnej i złożenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (jako dysponenta środków PFRON w powiecie) wniosku o dofinansowanie. Projekt zakładał współdziałanie różnych podmiotów (zarówno samorządu jak i przedsiębiorców prywatnych i osób fizycznych) na rzecz utworzenia ośrodka. Projekt był wsparciem osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Lipsk i okolic, stwarza im szansę rozwoju i aktywizacji. W projekcie prowadzone będą spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych, spotkania z mieszkańcami społeczności lokalnej, których celem było pozyskanie zwolenników idei powstania ośrodka rehabilitacji. Przeprowadzona została również akcja medialna, propagująca pomysł i projekt.

Celem strategicznym projektu było stworzenie możliwości do stałej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w gminie Lipsk i okolicach, poprzez utworzenie ośrodka rehabilitacji. Odbiorcami były osoby niepełnosprawne – z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu augustowskiego, a sposób szczególny z gminy Lipsk

images/partners/fio

Projekt "Kolor nadziei - partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych" został dofinansowany w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4435 ] [zgłoś Uwagę]