SISG Augustów
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

20 Września 2021, 5:44 Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

SISG Augustów :

rozmiar czcionki A A A

Zostań sponsorem Stowarzyszenia

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie  można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Dane Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27,
16-300 Augustów
Nr konta: 88 1060 0076 0000 4015 4004 2121

Bank: BPH SA O/AUGUSTÓW


Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny.
Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O.
Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.


Korzyści dla osoby prawnej:

zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponowować np. w siedzibie firmy, umieścimy Państwa link do strony Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba prawna może ją odliczyć od dochodu .


Osoby fizyczne:
Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Korzyści dla osoby fizycznej:

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie, przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 8444 ] [zgłoś Uwagę]