SISG Augustów
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

23 Lipca 2021, 20:26 Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

SISG Augustów :

rozmiar czcionki A A AStowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta funkcjonuje od 1996 r. Celem stowarzyszenia jest inspirowanie współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej, w szczególności zaś:

 • współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i inicjatyw lokalnych,
 • promowanie lokalnej aktywności i przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • działalność edukacyjna, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna,
 • propagowanie idei wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, propagowanie wartości wychowawczych, szacunku dla rodziny, udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie w wypełnianiu jej podstawowych funkcji,
 • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększania możliwości zatrudnienia bezrobotnych, organizowanie szkoleń,
 • promocja regionu, jego tradycji i kultury,
 • wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji młodzieżowych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • organizację spotkań, konferencji, sesji naukowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
 • organizację imprez kulturalnych, sportowo- turystycznych, oświatowych.

  Aktywność stowarzyszenia w ostatnich latach skupia się na czterech obszarach działalności:
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób bezrobotnych,
 • wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 • działalności kulturalnej.

statut_sisg.doc
Pobrano: 3463
Rozmiar pliku: 70.5 KB
statut_sisg.pdf
Pobrano: 1553
Rozmiar pliku: 199.591 KB
skład Zarządu:
Krzysztof Anuszkiewicz - Prezes Zarządu
Barbara Wierzbicka - Wiceprezes Zarządu
Jarosław Ostaszewski - Skarbnik
Tomasz Kanoza - Sekretarz
Komisja Rewizyjna:
Stanisław Sobolewski - Przewodniczący
Małgorzata Dworak
Zbigniew Galicki
Biuro stowarzyszenia:
ul. Rynek Zygmunta Augusta 27
16-300 Augustów
tel/fax: 087 6430100
e-mail: sisg@sisg.org.pl

Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 17559 ] [zgłoś Uwagę]