SISG Augustów :: Wydarzenia - EKONOMIA SPOŁECZNA SPOSOBEM NA KRYZYS?
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

14 Maja 2021, 15:54 Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

EKONOMIA SPOŁECZNA SPOSOBEM NA KRYZYS? :

rozmiar czcionki A A A

20.12.2011

ObrazekEKONOMIA SPOŁECZNA TO ROZWÓJ I NOWE MIEJSCA PRACY - pod takim tytułem, w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie 20 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja z udziałem specjalistów i praktyków, głównie w zakresie spółdzielczości socjalnej.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposób określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna. Mówi się także - „gospodarka solidarna”, ponieważ przedsiębiorstwa społeczne powstające w ramach tego nurtu wskazują, iż to człowiek jest celem działalności gospodarczej, a nie zysk. Każdy człowiek jest ważny, także ten, który ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy inne ograniczenia, jest wykluczany z udziału w życiu społecznym czy zawodowym. Przedsiębiorstwo społeczne wypracowuje zysk w ramach działalności gospodarczej, jednakże jest on reinwestowany w cele społeczne lub rozwój wspólnoty lokalnej.
Możemy wyróżnić kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną. Kryteria społeczne to: wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, oddolny, obywatelski charakter inicjatywy, specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania,  możliwie wspólnotowy charakter działania oraz ograniczona dystrybucja zysków. Kryteria ekonomiczne to: prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne, niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych, ponoszenie ryzyka ekonomicznego oraz istnienie choćby nielicznego płatnego personelu. Więc idealnym przedsiębiorstwem społecznym jest prowadzona wspólnie i solidarnie działalność gospodarcza, która służy samym pracownikom, ale też środowisku lokalnemu, w którym działają. Przykładem takiego przedsiębiorstwa mogą być spółdzielnie socjalne, których w Polsce jest prawie 400, zaś w naszym województwie tylko 7.
Uczestnicy konferencji podkreślali, iż spółdzielnie socjalne są sposobem na samozatrudnienie osób bezrobotnych, co może niejednokrotnie być rzuceniem się na wielką wodę, ale jednocześnie daje szansę na trwałe wyjście z kryzysu, w jakim jest osoba pozbawiona pracy.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, które od kilku lat promuje ekonomię społeczną i pomaga osobom, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne i zdobywać wiedzę na ten temat, w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Konferencja była jednym z działań promocyjnych dofinansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

dscf0236.jpgdscf0252.jpgdscf0229.jpgdscf0241.jpgdscf0254.jpgdscf0250.jpgdscf0226.jpgdscf0240.jpgdscf0245.jpgdscf0257.jpgdscf0261.jpgdscf0233.jpgdscf0259.jpgdscf0239.jpg
Foto album


Ogłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 4505 ] [zgłoś Uwagę]