SISG Augustów :: Wydarzenia - Zaproszenie do udziału w projekcie
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, tel/fax: 87 6430100, sisg@sisg.org.pl Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

14 Maja 2021, 14:47 Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja

Menu:


Wyszukiwarka


SISG na Facebook


Polecamy:

Zaproszenie do udziału w projekcie :

rozmiar czcionki A A A

10.10.2011


Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „Ośrodek Wsparcia - Kuriankawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne umysłowo posiadające orzeczenia w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkujące w gminach Lipsk i Płaska.
Uczestnikom projektu proponujemy rehabilitację społeczną i zawodową w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance poprzez:

  • doradztwo zawodowe
  • zajęcia w pracowniach mające na celu rozwijanie zainteresowań zawodowych i przygotowanie do podjęcia pracy
  • poradnictwo psychologiczne
  • rehabilitacja fizyczna i usprawnienie ruchowe

Rehabilitacja rozpoczyna się w październiku 2011r. cyklem zajęć z doradcą zawodowym, na których uczestnicy na podstawie IPD zostaną zakwalifikowani do
Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 8 kobiet oraz 7 mężczyzn. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie przyjmowanych i weryfikowanych kwestionariuszy rekrutacyjnych. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

  • tel. biura projektu 876430100
  • lub osobiście - OR-Sz Kurianka 43 w godz.8.00- 15.00

Oferujemy pomoc w wypełnianiu kwestionariuszaOgłoszenia:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance

[Wyświetleń 5051 ] [zgłoś Uwagę]